Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 21 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)

-
33506

Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

De commissie besluit het programma van de deskundigenbijeenkomst over dit wetsvoorstel op enige punten aan te passen. Het conceptprogramma wordt op 28 maart 2017 ter bespreking geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer