Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 28 maart 2017
1.
34479

Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar) en PVV (Van Hattem).

2.
Toezegging T02358

Toezegging Overleg met eilandsbesturen (33.131/34.341/33.900)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 maart 2017 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen (34550 VII, C) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02358 als deels voldaan.

3.
Wenselijkheid gesprek met Nationale ombudsman

De commissie gaat graag in gesprek met de Ombudsman en verzoekt de griffie na te gaan welke datum geschikt zou zijn.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie heeft geen bezwaar tegen aanwezigheid van ambtenaren van het ministerie van BZK bij het gesprek met het Rathenau Instituut op 18 april 2017.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman