Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 28 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (34.479)

-
34479

Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar) en PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman