Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 28 maart 2017
1.
34295

Wet grondgebonden groei melkveehouderij

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van 20 maart 2017 (34295, D) te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij (34295).

2.
Ontwerp-instellingsbesluit Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Brief van de minister van EZ van 23 maart 2017 (29515, A)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer