Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 28 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kabinetsplan aanpak administratieve lasten (29.515)

- Ontwerp-instellingsbesluit Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Brief van de minister van EZ van 23 maart 2017 (29515, A)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer