Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken (EZ) van 28 maart 2017
1. Behandeling Europees Semester 2017

De commissies besluiten dinsdag 13 juni 2017 (onder voorbehoud van actuele ontwikkelingen) vast te leggen als datum voor een mondeling overleg met de ministers van Financiën en Economische Zaken inzake de behandeling van het Europees Semester. Tijdens het overleg worden in ieder geval de stukken inzake het Nationaal Hervormingsprogramma 2017 en het Stabiliteitsprogramma 2017 besproken.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren