Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 28 maart 2017
1. Richtlijnsvoorstel inzake beperking gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en Verslag inzake Circulaire Economie Actieplan

De commissies besluiten het kabinet geen BNC-fiches te vragen betreffende het Richtlijnsvoorstel inzake beperking gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en het Verslag inzake Circulaire Economie Actieplan.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer