Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 28 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170005 - Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

- Richtlijnsvoorstel inzake beperking gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en Verslag inzake Circulaire Economie Actieplan

De commissies besluiten het kabinet geen BNC-fiches te vragen betreffende het Richtlijnsvoorstel inzake beperking gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en het Verslag inzake Circulaire Economie Actieplan.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer