Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
Motie-Van Apeldoorn over het terugdringen van armoede onder kinderen (34300, AB)

SER-advies 17/03 Opgroeien zonder armoede

De commissie houdt de bespreking aan tot na de ontvangst van de kabinetsreactie op het SER-advies.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren