Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 maart 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets (34.325)

-
34 325

Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (van Kesteren), D66 (Schnabel), SP (Don), PvdA (Sent) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren