Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 4 april 2017
1.
34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Kappen), CDA (Rombouts), D66 (De Graaf), PVV (Van Hattem), SP (Köhler), PvdA (Beuving), GroenLinks (Lintmeijer) en ChristenUnie (Bikker).

2.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), PVV (Van Hattem), PvdA (Verheijen; volgt vóór donderdag, 16:15 uur), Lintmeijer (GroenLinks) en ChristenUnie (Bikker).

3.
Mededelingen en informatie

De commissie kan instemmen met een gesprek met de Nationale ombudsman op dinsdag 9 mei, 15.00-16.00 uur.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman