Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 4 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (De Vries-Leggedoor), D66 (Pijlman), PVV (Van Hattem), PvdA (Verheijen; volgt vóór donderdag, 16:15 uur), Lintmeijer (GroenLinks) en ChristenUnie (Bikker).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman