Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 4 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170005 - Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

- E170005

Richtlijnvoorstel inzake beperking gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en Verslag inzake Circulaire Economie Actieplan

De commissies besluiten het richtlijnvoorstel en het verslag voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer