Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 4 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum (34.643)

- Wijziging gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum

Brief van de minister van OCW van 28 maart 2017 (34643, B / 2)

De commissie besluit geen gebruik te maken van de bevoegdheid in artikel 94, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen om de inwerkingtreding van het besluit houdende deelneming in de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum bij wet te regelen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer