Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 4 april 2017
1. 34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie stelt voor - op propositie van de fractie van de SP (Wezel) - het wetsvoorstel af te voeren van de lijst met hamerstukken van 4 april 2017, teneinde schriftelijk nog enkele nadere vragen te stellen. De commissie besluit een commissiebrief te sturen aan de minister van Veiligheid en Justitie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren