Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 4 april 2017
1. 32399 (gerelateerd aan de wetsvoorstellen 31996 (Wzd) en 32398 (Wfz))

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De commissies stellen het programma voor de deskundigenbijeenkomst op 16 mei 2017 over de samenhang tussen en de uitvoerbaarheid van de Wet verplichte ggz (32399), de Wet zorg en dwang (31996) en de Wet forensische zorg (32398) met een kleine wijziging vast en gaan akkoord met de voorgestelde brief.

2. 31996 (gerelateerd aan de wetsvoorstellen 32399 (Wvggz) en 32398 (Wfz))

Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten

De commissies stellen het programma voor de deskundigenbijeenkomst op 16 mei 2017 over de samenhang tussen en de uitvoerbaarheid van de Wet verplichte ggz (32399), de Wet zorg en dwang (31996) en de Wet forensische zorg (32398) met een kleine wijziging vast en gaan akkoord met de voorgestelde brief.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer