Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 11 april 2017
1. E160047 - Commissiemededeling Europees Defensie Actieplan

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 18 april 2017.

2. Terugkoppeling 136e IPU Assemblee Bangladesh

Commissievoorzitter Schrijver en het Lid Atsma geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de assemblee.

3. Mededelingen en informatie

Op basis van een inventarisatie in de commissie blijkt dat er voldoende animo is voor een besloten bijeenkomst met twee Rusland experts op uitnodiging van de stichting Raam op Rusland.

4. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk