Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 11 april 2017
1. T02366 - Reactie op SER-rapport verduurzaming veehouderij

Brief van de staatssecretaris van EZ van 8 maart 2017 (28973, B)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Meijer (SP) en Koffeman (PvdD).

2. Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2016

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 29 maart 2016 (27879, E)

De commissie besluit op 9 mei 2017 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer