Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2017 (34.550)

- Invulling motie-Schalk c.s. 34550 / 34300, W en toezeggingen T02312 en T02392

Brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS d.d. 27 maart 2017 inzake invulling motie-Schalk (34300, J)

Het lid Schalk (SGP) merkt op dat de brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS van 27 maart jl. (34300/34550, W) in onvoldoende mate antwoord geeft op de vraag hoe invulling wordt gegeven aan de motie-Schalk c.s. De commissie besluit hierover een brief te sturen en verzoekt de staf een concept op te stellen.

De commissie besluit toezegging T02312 en T02392 als openstaand te handhaven.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren