Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 11 april 2017
1.
Nabespreking mondelinge overleggen

De commissie houdt een nabespreking van het mondeling overleg met de staatssecretaris van SZW op 28 maart 2017. Tijdens dit overleg heeft de staatssecretaris toezegging T02405 gedaan inzake toezending onderzoeksopzet sociaal minimum Caribisch Nederland. De commissie stemt in met de formulering en registratie van deze toezegging. De commissie houdt tevens een nabespreking van het mondeling overleg met de minister van BZK op 4 april 2017.

2.
IPKO mei/juni 2017

Interparlementair Koninkrijksoverleg 2014, 2015, 2016 en 2017

De commissie besluit de commissievoorzitter en de tijdelijke voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer te machtigen om in overleg te treden met de Staten van CuraƧao, Sint Maarten en Aruba over het IPKO in mei/juni 2017.

3.
T02294

Toezegging Caribisch deel van het Koninkrijk (33.992 / 33.990)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 30 maart 2017 (EK 34550 XVI, C) in reactie op het toezeggingenrappel van februari 2017 voor wat betreft de toezegging T02294. De commissie besluit de status van de toezegging (openstaand) te handhaven.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman