Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 11 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 (34.550 XVI)

- T02294

Toezegging Caribisch deel van het Koninkrijk (33.992 / 33.990)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 30 maart 2017 (EK 34550 XVI, C) in reactie op het toezeggingenrappel van februari 2017 voor wat betreft de toezegging T02294. De commissie besluit de status van de toezegging (openstaand) te handhaven.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman