Korte aantekeningen vergadering commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 april 2017
1. Mededelingen: 'investeren in jongeren van Europa' en 'een Europees Solidariteitskorps'

De commissies besluiten de mededelingen: 'investeren in jongeren van Europa' en 'een Europees Solidariteitskorps' niet in behandeling te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer