Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 11 april 2017
1. 34 584

Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Prast), SP (Don), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Lintmeijer).

2. 33 623, O

Brief inzake motie van het lid Rinnooy Kan c.s.; Van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

De fracties van CDA, SP en GroenLinks sluiten zich aan bij de vragen van de fractie van D66. De commissie stelt de brief in reactie op de brief van de minister van SZW van 27 maart 2017 aldus vast.

3. 34 640

Goedkeuring Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren