Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 11 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34.218)

-
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie besluit de conceptbrief te versturen zoals deze geagendeerd staat, met dien verstande dat de fracties van CDA (Van Rij), PvdA (Beuving), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk) zich bij de brief aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren