Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 april 2017
1. Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de staatssecretaris van VWS van 30 maart 2017 in reactie op rappelbrief van 2 februari 2017 (verslag schriftelik overleg 34550 XVI, C)

De commissie neemt kennis van de brief van de staatssecretaris van VWS van 30 maart 2017 en besluit de toezeggingen T01929, T01930 en T02022 aan te merken als voldaan. De deadline van de (deels) openstaande toezeggingen wordt als volgt aangepast: T01889: 1-1-2019, T01932: 1-1-2018, T02039: 1-1-2018, T02040: 1-7-2017, T02090: 1-1-2018, T02290: 1-7-2017, T02292: 1-7-2017 en T02378: 1-1-2018. De deadline van de (deels) openstaande toezeggingen T02174 en T02175 blijft ongewijzigd.

2. Toezeggging T02291 - Participatieladder

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van VWS van 28 maart 2017 inzake implementatieplan VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33990, D)

De commissie neemt de brief van 28 maart 2017 voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.

3. 34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

De commissie neemt kennis van de brief - met bijlage - van de staatssecretaris van VWS van 7 april 2017 (34522, C) en besluit de uitkomsten van de uitvoeringstoets door de NZa af te wachten.

4. 34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

De commissie neemt kennis van de brief - met bijlage - van de minister van Financiƫn van 10 april 2017 (34522, D) en besluit de resultaten van het DNB-onderzoek af te wachten.

5. Rondvraag

- De deskundigenbijeenkomst over gedwongen zorg (wetsvoorstellen 32399, 31996 en 32398) vindt plaats op 16 mei 2017.
- De twee deskundigenbijeenkomsten over het initiatiefvoorstel donorregistratie (33506) vinden plaats op 23 mei en 6 juni 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer