Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Participatieladder (33.992 / 33.990) (T02291)

- Toezeggging T02291 - Participatieladder

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van VWS van 28 maart 2017 inzake implementatieplan VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33990, D)

De commissie neemt de brief van 28 maart 2017 voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer