Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 11 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Leijten, Slootweg en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars (34.522)

- 34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

De commissie neemt kennis van de brief - met bijlage - van de staatssecretaris van VWS van 7 april 2017 (34522, C) en besluit de uitkomsten van de uitvoeringstoets door de NZa af te wachten.

- 34522

Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

De commissie neemt kennis van de brief - met bijlage - van de minister van Financiën van 10 april 2017 (34522, D) en besluit de resultaten van het DNB-onderzoek af te wachten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer