Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 april 2017
1.
34568

Vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 23 mei 2017 plenair te behandelen.

2.
Rondvraag

Het lid Köhler (SP) vraagt naar de stand van zaken rond het wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman