Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
Rondvraag

Het lid Köhler (SP) vraagt naar de stand van zaken rond het wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34349).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman