Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet grondgebonden groei melkveehouderij (34.295)

-
34295

Wet grondgebonden groei melkveehouderij

De commissie besluit tot het uitbrengen van verslag inzake de gecombineerde behandeling van de wetsvoorstellen 34295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) en 34532 (Invoering stelsel van fosfaatrechten). Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de SP (Meijer), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Vos). De commissie streeft er naar het verslag uiterlijk vrijdag 21 april 2017 vast te stellen. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke voorbereiding van deze voorstellen vindt het plenaire debat plaats op dinsdag 16 mei 2017.

-
34532

Invoering stelsel van fosfaatrechten

De commissie besluit tot het uitbrengen van verslag inzake de gecombineerde behandeling van de wetsvoorstellen 34295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) en 34532 (Invoering stelsel van fosfaatrechten). Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de SP (Meijer), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Vos). De commissie streeft er naar het verslag uiterlijk vrijdag 21 april 2017 vast te stellen. Onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke voorbereiding van deze voorstellen vindt het plenaire debat plaats op dinsdag 16 mei 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer