Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Verantwoording over de wijze waarop het Planbureau voor de Leefomgeving tot statistische gegevens is gekomen bij de driejaarlijkse evaluatie van het Natuurpact (33.348) (T02193)

- Evaluatie Natuurpact

Brief van de staatssecretaris van EZ van 31 maart 2017 in reactie op brief van 20 februari 2017 (verslag schriftelijk overleg 33576 / 33348, D)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Verheijen (PvdA) en Vos (GroenLinks).
De commissie besluit toezegging T02193 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer