Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herstelwet financiële markten 2017 (34.634)

- Mededelingen en informatie

De commissie stelt voor om wetsvoorstel 34634 (Herstelwet financiële markten 2017) te agenderen voor procedure op 9 mei 2017.
De commissie stelt voor om vanaf heden de wetsvoorstellen die als hamerstuk aangenomen zijn in de Tweede Kamer altijd voor procedure te agenderen om te bezien of er behoefte is om de wetsvoorstellen te behandelen.
De commissie stelt voor om het in de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel 34651 (Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten) voor voorbereidend onderzoek te agenderen op 9 mei 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren