Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken (EZ) van 18 april 2017
1. Europees Semester 2017 (CXXI)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Apeldoorn (SP).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren