Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften betreffende de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn (34.574)

-
34574

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 betreffende de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer