Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 18 april 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering (34.589 (R2077))

-
34589

Goedkeuring Overeenkomst van Parijs betreffende klimaatverandering

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Van der Sluijs).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer