Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 18 april 2017
1.
33996

Organiseren van kansspelen op afstand

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld), SP (Gerkens) en PvdA (Postema).

2.
34471

Modernisering speelcasinoregime

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Van Bijsterveld), D66 (De Graaf), SP (Gerkens), PvdA (Postema), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

3.
34165

Initiatiefvoorstel-Bergkamp Wet gesloten coffeeshopketen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Knip), CDA (Van Rij), D66 (Engels), SP (Ruers), PvdA (Beuving), GroenLinks (Strik), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

4.
34067

Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

De commissie stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te vervolgen op 4 juli 2017 (i.p.v. 6 juni 2017).

5.
34550 VI, R

Doorberekening van toezichts- en handhavingskosten

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 9 mei 2017.

6.
34372 en 33542

Voorbereiding deskundigenbijeenkomst

De commissie stelt - op propositie van de leden van de voorbereidingsgroep deskundigenbijeenkomst - een aantal thema's vast en wenst de bijeenkomst te houden op dinsdagochtend 20 juni 2017 (bij voorkeur) in de plenaire zaal.

7.
Nabespreking gesprek met de Raad voor de rechtspraak

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 9 mei 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren