Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 mei 2017
1.
34519 (R2071)

Vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en bestrijding van identiteitsfraude

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2.
33989

Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 16 mei 2017.

3.
34377

Afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de ChristenUnie (Bikker). Bij tijdige beantwoording van de in verslag gestelde vragen acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 20 juni 2017.

4.
34588

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 30 mei 2017.

5.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 mei 2017 inzake Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, C) constateert de commissie dat het wetsvoorstel waarop het Besluit is gebaseerd nog niet door de Eerste Kamer is aangenomen. De commissie wenst de regering een brief te sturen met het verzoek de voorhangtermijn te stuiten.

6.
Mogelijkheid gesprek met de Rob

De commissie gaat graag in op het aanbod van de Rob om de uitkomsten van de eerste fase van zijn onderzoek naar decentralisaties in het sociaal domein toe te lichten. De staf wordt verzocht naar een geschikte datum te zoeken. Bij het gesprek met de Rob worden ook leden van andere betrokken commissies uitgenodigd.

7.
Mededelingen en informatie

Het lid De Graaf (D66) vraagt om agendering van het WRR-rapport 'Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid'.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman