Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (34.377)

-
34377

Afschaffing van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de ChristenUnie (Bikker). Bij tijdige beantwoording van de in verslag gestelde vragen acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 20 juni 2017.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman