Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)

-
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 mei 2017 inzake Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, C) constateert de commissie dat het wetsvoorstel waarop het Besluit is gebaseerd nog niet door de Eerste Kamer is aangenomen. De commissie wenst de regering een brief te sturen met het verzoek de voorhangtermijn te stuiten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman