Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 9 mei 2017
1.
Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2016

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 29 maart 2016 (27879, E)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door het lid Prast (D66).

2.
34295 en 34532

Wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij en wetsvoorstel Invoering stelsel van fosfaatrechten

De commissie besluit naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Den Haag d.d. 4 mei 2017 inzake Regeling fosfaatreductie 2017 in schriftelijk overleg te treden met de staatssecretaris van EZ. De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht uiterlijk donderdag 11 mei 2017 om 12:00 uur te reageren.
De commissie gaat er vooralsnog van uit dat het gezamenlijke plenaire debat inzake de wetsvoorstellen 34295 en 34532 op 16 mei 2017 zal worden gehouden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer