Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken (EZ) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/ Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E160055 - Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen

-
E160055

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen

De brief inzake voortgang voorstel tot aanpassing van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (34636, D) en de brief inzake reactie van de Europese Commissie op het gemotiveerd advies van de Eerste Kamer over het voorstel betreffende energieprestaties van gebouwen (34636, C) worden voor kennisgeving aangenomen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer