Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
34550, W en toezeggingen T02312 en T02392

Brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS d.d. 27 maart 2017 inzake invulling van de motie Schalk

De conceptbrief in reactie op de brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van VWS wordt na een aanvulling van de leden van de CU-fractie (Ester) en een wijziging van de leden van de SP-fractie (Köhler) vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren