Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herstelwet financiële markten 2017 (34.634)

- 34634

Herstelwet financiële markten 2017

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 mei 2017. De leden van de D66-fractie (Prast) hebben aangekondigd inbreng te zullen leveren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren