Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 9 mei 2017
1.
T01859

Toezegging Evaluatie wet, inclusief bewaartermijn biometrische gegevens, na drie jaar (33.192)

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 18 april 2017 ter aanbieding van het rapport "Evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen" (33912, L). De commissie besluit naar aanleiding hiervan de status van toezegging T01859 (openstaand) te wijzigen in voldaan. De commissie besluit de evaluatie verder te betrekken bij de behandeling van de vervolgevaluatie die in de brief wordt toegezegd binnen de termijn van het van rechtswege vervallen van de Wet biometrie vreemdelingenketen (33192).

2.
32 317, HL

JBZ-Raad

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 27-28 maart 2017 wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

3.
32 317, HN

De commissie bespreekt de brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 26 april 2017 inzake beantwoording vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda JBZ-Raad van 27 en 28 maart 2017 (32317, HN). De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren