Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Besluit deelneming Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg (34.715)

- Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg

Brief van de minister van OCW van 18 april 2017 (I/II, 34715, A / 1)

De brief van de minister van OCW van 18 april 2017 (I/II, 34715, A / 1) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer