Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op financiƫle nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
Motie-Van Apeldoorn over het terugdringen van armoede onder kinderen (34300, AB)

SER-advies 17/03 Opgroeien zonder armoede

De commissie besluit enkele deskundigen van de SER uit te nodigen voor een toelichting op het advies. Tevens zou de commissie zich over dit thema willen laten informeren door enkele deskundigen van de WRR. Een voorstel voor het houden van een deskundigenbijeenkomst wordt ter bespreking geagendeerd in de commissievergadering van dinsdag 16 mei 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren