Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vastlegging recht op alleenstaandennorm en inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden (34.571)

- 34571

Vastlegging recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en overgangsrecht voor de inkomensondersteuning

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren