Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity (34.388)

-
34388

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag. De proef van dit verslag wordt voor vaststelling geagendeerd op 16 mei 2017.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren