Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg (27.529)

-
Ontwerpbesluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

Brief van de staatssecretaris van van VWS van 21 april 2017 in reactie op brief van 29 maart 2017 (verslag nader schriftelijk overleg 33509, X)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 16 mei 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer