Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 mei 2017
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars (34.479)

-
34479

Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman